Składki ZUS 2013

W tym roku po raz kolejny wzrosły składki na ZUS płacone przez przedsiębiorców. Związane jest to przede wszystkim z podniesieniem minimalnej płacy w gospodarce narodowej, do poziomu 1600 zł netto miesięcznie. W 2013 roku przedsiębiorcy w Polsce będą zmuszeni do opłacania wyższych niż w roku ubiegłym składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zdrowotne.

Podstawa wymiaru składek

Kluczowe znaczenie dla powiększenia wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców odprowadzanych do ZUS, miał wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok, w którym składki te obowiązują. Co roku w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pojawia się kwota prognozowanego wynagrodzenia. 14 grudnia 2012 roku Minister ustalił kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2013 roku kwota ta wynosi 111,390 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 3713 zł.

Zasadnicze składki na ubezpieczenia społeczne w 2013 roku

Przedsiębiorca, który nie korzysta z preferencyjnych składek na ZUS, opłaca składki od podstawy wymiaru składek, wynoszącej w tym roku 60% z wynagrodzenia przeciętnego na poziomie 3713 zł. Będzie to więc podstawa wynosząca 2227,80 zł miesięcznie.

Poszczególne składki na ZUS osiągnęły więc w 2013 roku następujące minimalne wartości:

  • Składka emerytalna – 19,52% podstawy wymiaru – 434,87 zł,
  • Składka rentowa – 8% podstawy wymiaru – 178,22 zł,
  • Składka chorobowa – 2,45% podstawy wymiaru – 54,58 zł,
  • Składka wypadkowa – 1,93% podstawy wymiaru – 43 zł,
  • Składka na Fundusz Pracy – 54,58 zł.

W roku ubiegłym suma składek na ubezpieczenia społeczne opłacana przez przedsiębiorców do ZUS wynosiła 726,71 zł. W tym roku wynosi ona 765,25 zł, co oznacza wzrost o kwotę 38,54 zł rok do roku.

Ubezpieczenie zdrowotne

Oprócz wskazanych składek na ZUS na ubezpieczenia społeczne, fakultatywnie przedsiębiorca może odprowadzać do ZUS składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców stanowi 9% podstawy wymiaru i w 2013 roku wynosi ona 261,73 zł i jest wyższa o ponad 7 zł niż w 2012 roku.

Preferencyjny ZUS

Młodzi przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, mają prawo do skorzystania z możliwości opłacania preferencyjnych składek ZUS przez pierwsze dwa lata funkcjonowania w biznesie. Na wysokość ich składek ma wpływ płaca minimalna. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przy tzw. „małym ZUS” wynosi 480 zł, czyli 30% minimalnego wynagrodzenia w kwocie 1600 zł netto miesięcznie. W sumie, składki na ubezpieczenia społeczne młodych przedsiębiorców wynoszą w tym roku 153,12 zł miesięcznie.

Podobne wpisy

,