ZUS zabrał ponad połowę naszych pieniędzy

3 lutego 2014 roku miało miejsce bardzo istotne wydarzenie dla wszystkich obywateli w Polsce. Właśnie wówczas dokonano bowiem transferu środków finansowych z Otwartych Funduszy Emerytalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ten sposób rząd Donalda Tuska starał się ratować podupadający system ubezpieczeń społecznych. Bez reformy OFE nie byłoby pieniędzy na wypłaty emerytur na bieżąco obecnym świadczeniobiorcom. Jednakże, z punktu widzenia osób odprowadzających składki do OFE, rząd dokonał po prostu grabieży pieniędzy milionów Polaków przenosząc aktywa z OFE do ZUS i nie dając w praktyce niczego w zamian. (więcej…)

,

Działalność gospodarcza etatowca

Praca na etacie daje komfort psychiczny w kwestii stabilizacji finansowej pracownika. Podpisując stałą umowę o pracę ma on pewność, że co miesiąc pracodawca wypłaci mu wynagrodzenie. Jednakże w przeważającej ilości przypadków praca na etacie nie pozwala na taki rozwój kariery zawodowej, jak własna działalność gospodarcza. Nie umożliwia też zarobkowania na znacznie wyższym poziomie niż na etacie. Można jednak połączyć pracę etatową z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na dodatek, jest to bardzo korzystne dla samego przedsiębiorcy, bowiem dzięki takim działaniom optymalizuje on swoje koszty ponoszone w związku z płatnością składek na ubezpieczenie społeczne ubezpieczenie zdrowotne. (więcej…)

,