Wyższe składki ZUS od 2014 roku

Rząd zapowiada, że od 1 stycznia 2014 roku w Polsce po raz kolejny wzrośnie płaca minimalna. W 2012 roku wynosiła ona 1500 zł brutto, w 2013 – 1600 zł brutto, a najprawdopodobniej w 2014 roku wzrośnie ona o kolejne 80 zł. Tym razem rząd wraz z organizacjami pracodawców, proponuje, aby płaca minimalna w gospodarce narodowej wyniosła 1680 zł brutto. Pracownicy chcieliby, aby wzrost ten wyniósł jeszcze więcej. Każdy wzrost wynagrodzenia minimalnego jest niekorzystny dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i mają prawo stosowania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli tzw. „małego ZUS-u”. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że składki na ZUS dla początkujących przedsiębiorców wylicza się biorcą za podstawę pensję minimalną w gospodarce narodowej. (więcej…)

,