Wyższe składki ZUS od 2014 roku

Rząd zapowiada, że od 1 stycznia 2014 roku w Polsce po raz kolejny wzrośnie płaca minimalna. W 2012 roku wynosiła ona 1500 zł brutto, w 2013 – 1600 zł brutto, a najprawdopodobniej w 2014 roku wzrośnie ona o kolejne 80 zł. Tym razem rząd wraz z organizacjami pracodawców, proponuje, aby płaca minimalna w gospodarce narodowej wyniosła 1680 zł brutto. Pracownicy chcieliby, aby wzrost ten wyniósł jeszcze więcej. Każdy wzrost wynagrodzenia minimalnego jest niekorzystny dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i mają prawo stosowania preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli tzw. „małego ZUS-u”. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że składki na ZUS dla początkujących przedsiębiorców wylicza się biorcą za podstawę pensję minimalną w gospodarce narodowej.

Jak wyliczane są składki ZUS na preferencyjnych zasadach?

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce mają prawo do opłacania preferencyjnych składek ZUS. Nie są oni co prawda zwolnieni z ponoszenia takich kosztów, ale płacą znacznie niższe składki od pozostałych przedsiębiorców. Jednocześnie, preferencja dla młodych przedsiębiorców obejmuje zwolnienie z wpłat na Fundusz Pracy. Rozpoczynający działalność gospodarczą opłacają jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne w normalnej wysokości.

Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach preferencyjnego ZUS-u wyliczane są od podstawy wymiaru składek, stanowiącej kwotę nie niższą niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Wyższe minimalne wynagrodzenie = wyższe składki w „małym ZUS”

Przedsiębiorcy noszący się z zamiarem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oraz ci, którzy taką działalność prowadzą od niedawna, od nowego, 2014 roku zapłacą więcej w ramach składek na ubezpieczenie społeczne. Płaca minimalna jest podstawą wyliczania składek ubezpieczeniowych.

W 2013 roku kiedy płaca minimalna wynosiła 1600 zł brutto, podstawą wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne do ZUS była kwota stanowiąca 30% z 1600 zł, czyli 480 zł. Jeśli zgodnie z przewidywaniami rządu płaca wzrośnie do poziomu 1680 zł, podstawa wymiary zwiększy się do kwoty 504 zł. Miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne w efekcie wzrosną z poziomu 153,12 zł do 160,78 zł. Obciążenia z tytułu składek na ZUS u młodych przedsiębiorców wyniosą więcej o 91 zł rocznie.

Bez ZUS

Jeśli przedsiębiorca w ogóle nie chce ponosić kosztów ubezpieczenia społecznego, może przenieść swoją działalność do struktur AIC – American International Corporation. Dzięki temu zmniejszy ponoszone przez siebie koszty stałe co miesiąc i będzie mógł wypracować dodatkowe środki finansowe na rozwój głównej dziedziny swojej działalności.

Podobne wpisy

,